Zrealizowane inwestycje

ZAMAWIAJACY
NAZWA ZADANIA
TERMIN REALIZACJI
WARTOŚĆ BRUTTO
MIEJSCE REALIZACJI
Gmina Medyka
37-732 Medyka 288
Hala Sportowa w Medyce – łącznik hala sportowa Szkoła Podstawowa w Medyce
02.04.2010
27.10.2010
215232,88
Medyka
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Przemyślu
ul. Topolowa 7
Dobudowa części biurowej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul. Topolowa 7
07.04.2010
30.11.2010
682400,42
Word Przemyśl
Gmina Medyka
37-732 Medyka 288
Budynek socjalny wraz z łącznikiem do hali Sportowej w Medyce – stan „O”
26.04.2010
30.07.2010
137884,3
Medyka
Gmina Miejska Przemyśl
Przemyski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl
Wykonanie rozbudowy hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza”
28.05.2010
31.10.2010
1554061,86
Przemyśl
Gminą Przeworsk
37-300 Przeworsk
Bernardyńska 1a
Rozbudowa budynku szkoły w Grzęsce o salę Gimnastyczną z zapleczem, segmentem dydaktyczno-żywieniowym i łącznikiem – etap i – roboty ziemne, ławy fundamentowe oraz ściany fundamentowe
06.07.2010
15.03.2011
583323,63
Grzęska
Gmina Miejska Przemyśl
Przemyski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl
Remont kompleksowy obiektów Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Wysockiego 99
09.08.2010
30.04.2011
4035737,51
Lipowica
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16
Kompleksowa termomodernizacja Szpitala SPZOZ w Przeworsku
12.04.2011
13.08.2011
975573,87
Przeworsk
Posir Przemyśl
Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl
Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania: Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza
10.05.2011
7.12.2011
3660817,31
Przemyśl
Parr Przemyśl
37-700 Przemyśl
Piotra skargi 7/1
Nowa jakość usług w parr s.A.- Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyslu na Centrum Usług Biznesowych
17.11.2011
30.11.2012
2450000.00
Przemyśl
Jednostka Wojskowa
4784 Rzeszów
35-111 Rzeszów
Krakowska 11 b
Remont budynku koszarowego nr 5 w Przemyślu ul. 29 Listopada polegający na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
2.07.2011
30.09.2012
723892,53
Przemyśl
Gmina Stary Dzików
37-632 Stary Dzików
Kosciuszki 79
Termomodernizacja obiektów oświatowych zlokalizowanych w miejscściach: cewków i ułazów na terenie gminy Stary Dzików
9.07.2012
29.10.2012
1990475,89
Cewków, Ułazów