Certyfikaty

W kwietniu 2009r. przedsiębiorstwo opracowało i wdrożyło system zarządzania jakością w celu lepszego zaspakajania potrzeb swoich klientów
i poprawy zarządzania firmą poprzez ciągłe doskonalenie systemu. Wdrożony system jakości pozwala nam wykonywać usługi o wysokim standardzie oraz w pełni rozumieć i zaspokajać potrzeby naszych klientów.